Ajankohtaista


Kitkaton kommunikointi (KIKO) -sertifiointikoulutus Oulussa 23.11.2018 ja 18.1.2019

lähettänyt Markku Lahtinen 8.7.2018 klo 22.45   [ 1.10.2018 klo 0.00 päivitetty ]
Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Tutkijoiden mukaan vuorovaikutustaitojen ja -kulttuurin kehittäminen on perusedellytys Euroopan paras työelämä 2020 -tavoitteiden toteutumiselle. 

Oulun yliopistolla kehitetyssä KIKO-prosessissa tarkastellaan johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Prosessin edetessä valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Osallistumalla KIKO-sertifiointikoulutukseen saat pätevyyden toimia KIKO-konsulttina ammattirooliisi sopivalla tavalla (organisaatiosi sisäisenä kehittäjänä tai ulkopuolisena vuorovaikutustaitojen sparraajana). 

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä niiden välillä pidettävästä 2,5 tunnin webinaarista: 
 • lähipäivä perjantai 23.11.2018 8:45-16:00
 • webinaari tiistai 11.12.2018 8:30-11:00
 • lähipäivä perjantai 18.1.2019 8:45-16:00

Koulutuksessa käsitellään seuraavat aihealueet: 
 • KIKO-prosessi kokonaisuutena ja KIKO-tuotteen hyödyt
 • KIKO-konsultin työtä ohjaavat periaatteet 
 • KIKO-prosessin yksilötaso ja moduulien sisällöt sekä KIKO-harjoitus case 
 • KIKO-prosessin työyhteisö- ja organisaatiotasot ja menetelmiin perehtyminen (kysely, havainnointi, kehitystyöpajat ja niiden fasilitointi KIKO-alustaa hyödyntäen)
 • Asiakastarpeiden kartoittaminen ja sopivan KIKO-ratkaisun esittäminen
 • KIKO-prosessi erilaisin moduulirakentein toteutettuna 
Katso kooste sisällöstä YouTubessa.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on
 • kattava materiaalipaketti, joka tukee ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämistä yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla ja 
 • oikeus ja valmiudet hyödyntää tätä materiaalia sisäisenä kehittäjänä tai itsenäisenä konsulttina ja tämän lisäksi 
 • olet osa KIKO-konsulttiverkostoa ja voit hyödyntää KIKO-logoa markkinoinnissasi.

Koulutus järjestetään Oulussa  Original Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa.

Odotamme osallistujilta 
 • vähintään kahden vuoden työkokemusta ryhmien ja yhteisöjen kanssa toimimisesta esimies- tai kehittämistehtävissä tai tutkimustyöstä liittyen työyhteisöjen hyvinvointiin ja tuottavuuteen,
 • soveltuvaa yliopisto-/ korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin hankittua tietämystä, esimerkiksi työkokemusta kehittämistehtävissä.

HINTA
Koulutuksen kokonaishinta on 1090 € + alv / henkilö.
Jos samasta organisaatiosta saapuu koulutukseen kaksi tai useampia osallistujia niin silloin hinta on 990 € + alv / henkilö.

Hinta sisältää
 • osallistumisen koulutukseen (kaksi lähiopetuspäivää ja yksi webinaari), 
 • lounaan ja aamu- sekä iltapäiväkahvit molempina lähiopetuspäivinä,
 • kattavan materiaalipaketin vihkotulosteina, 
 • ainutlaatuisen KIKO-fasilitointialustan (arvo 190€) ja 
 • jäsenyyden KIKO-konsulttiverkostossa ensimmäiseltä kahdelta vuodelta (arvo 200€).

Laskun voit maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 7.11.2018.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Anne Lahtinen
Ahaa Vision Oy
040 - 5404 607
anne.lahtinen@ahaavision.com

Voit ilmoittautua myös tämän linkin kautta:

Ilmoittautumisen ehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli olet estynyt tulemasta koulutukseen, voit siirtää osallistumisoikeutesi toiselle henkilölle veloituksetta. Voit myös peruuttaa osallistumisesi ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tai puhelimitse vähintään neljä viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 50 % osallistumismaksusta. Mikäli perut osallistumisesi myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai jätät saapumatta koulutukseen, osallistumismaksua ei palauteta. Jos koulutus peruuntuu järjestäjästä johtuvasta syystä tai minimiosallistujamäärä ei toteudu, kaikki maksetut suoritukset palautetaan täysimääräisinä.


Kouluttajat:

FT, kasvatuspsykologian professori (emeritus) Hannu Soini. Professori Soini toimi kasvatuspsykologian professorina Oulun yliopistossa johtaen kasvatuspsykologian klinikkaa, jossa viimeisen kymmenen vuoden ajan on kehitetty konsultatiivista työotetta erityisenä tavoitteena sen sovellettavuus ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen koulutukseen ja tutkimukseen. 

KM, toimitusjohtaja Anne Lahtinen. Lahtinen on toiminut kouluttajana ja konsulttina yli 20 vuotta ja kehittänyt toimintaa useissa eri organisaatioissa. Hän on ollut toteuttamassa monia työelämän kehittämishankkeita liittyen mm. johtamiseen, strategiaviestintään ja työhyvinvoinnin- sekä osaamisen kehittämiseen. Viimeiset kymmenen vuotta hän on ollut henkilöstöjohtamisen palveluja tarjoavan Ahaa Vision Oy:n toimitusjohtaja ja on yksi yrityksen perustajista. 

KM /KTM, henkilöstöasiantuntija Tarja Leinonen. Leinonen oli mukana kasvatuspsykologian klinikan tutkimusryhmässä vuosina 2013-2017 osallistuen erityisesti yritysten kanssa toteutettuihin hankkeisiin projektitutkijana, projektipäällikkönä ja kouluttajana. Tällä hetkellä hän toimii Oulun yliopiston henkilöstöpalveluissa henkilöstöasiantuntijana tehtäväalueenaan johtamis- ja esimiestaitojen valmennuskokonaisuus sekä henkilöstön osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen käytännöt.  Leinosella on myös yli 12 vuoden kokemus kansainvälisesti toimivissa metsäteollisuuden ja elektroniikka-alan yrityksissä erityisesti tilaus-toimitus –ketjun hallintaan liittyvissä tehtävissä.

FT /DI, tohtorikoulutettava Päivi Kekkonen. Kekkonen on väitellyt tohtoriksi Oulun yliopiston fysiikan laitokselta 2014. Tämän jälkeen hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Oulun yliopiston tuotantotalouden osastolla ja työskennellyt tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvointi ja tuottavuus –tutkimustiimissä. Kekkosen tavoitteena on keskittyä tutkimustyössään organisatoriseen ergonomiaan ja erityisesti usean toimijan väliseen yhteistyöhön erilaisissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. 
Kitkaton kommunikointi (KIKO) -konsultit saivat todistuksensa

lähettänyt Markku Lahtinen 27.3.2018 klo 21.43   [ 8.7.2018 klo 23.02 päivitetty ]

Vuoden 2017 Kitkaton kommunikointi (KIKO) -sertifiointikoulutus sai jatkoa, kun vuoden 2018 KIKO-konsultit vastaanottivat todistuksensa perjantaina 23.3. Technopolis Aviapoliksesn tiloissa Vantaalla.

Sertifiointikoulutuksen toteuttajina toimivat Oulun yliopistolta emeritusprofessri Hannu Soini (kasvatuspsykologian klinikka) ja Päivi Kekkonen (tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi) sekä Tarja Leinonen ja Anne Lahtinen, Ahaa Vision Oy.

Ensimmäisen päivän osalta positiivista palautetta keräsi erityisesti Hannun konsultatiivisella työotteella vetämä vuorovaikutusharjoitus, joka toimi ponnahduslautana kohti  ammatillisen vuorovaikutuksen tarkastelua yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasojen viitekehyksissä.

Toisen päivän alussa välitehtävien purku ja päivän päättänyt case-harjoittelu antoivat konkreettisia esimerkkejä KIKO-vuorovaikutuskoulutusten räätälöinnistä erilaisten organisaatioiden tarpeita ajatellen.

Saamamme palautteen perusteella koulutuksen vahvuuksia olivat:
 • oppimista tukeva myönteinen rento ilmapiiri 
 • osaavat vetäjät 
 • materiaalin runsaus ja lähipäivien käytännön harjoitteet 
 • pelialusta hyvä idea 

Haluamme kiittää kaikkia koulutukseen osallistuneita, sillä teidän aktiivinen asenteenne ja laaja-alainen kokemuksenne toivat koko ryhmän työskentelyyn merkittävästi lisäarvoa.


KIKO 2018

Kitkaton kommunikointi (KIKO) -sertifiointikoulutus Vantaalla 9.2.2018 ja 23.3.2018

lähettänyt Markku Lahtinen 25.9.2017 klo 1.54   [ 8.7.2018 klo 22.48 päivitetty ]Tule ja osallistu Kitkaton kommunikointi (KIKO) -sertifiointikoulutukseen.

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Tutkijoiden mukaan vuorovaikutustaitojen ja -kulttuurin kehittäminen on perusedellytys Euroopan paras työelämä 2020 -tavoitteiden toteutumiselle. 

Oulun yliopistolla kehitetyssä KIKO-prosessissa tarkastellaan johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Prosessin edetessä valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Osallistumalla KIKO-sertifiointikoulutukseen saat pätevyyden toimia KIKO-konsulttina ammattirooliisi sopivalla tavalla (organisaatiosi sisäisenä kehittäjänä tai ulkopuolisena vuorovaikutustaitojen sparraajana). 

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä pe 9.2. ja pe 23.3. sekä niiden välillä pidettävästä 2 tunnin webinaarista ti 13.2.

Koulutuksessa käsitellään seuraavat aihealueet: 
 • KIKO-prosessi kokonaisuutena ja KIKO-tuotteen hyödyt
 • KIKO-konsultin työtä ohjaavat periaatteet 
 • KIKO-prosessin yksilötaso ja moduulien sisällöt sekä KIKO-harjoitus case 
 • KIKO-prosessin työyhteisö- ja organisaatiotasot ja menetelmiin perehtyminen (kysely, havainnointi, kehitystyöpajat ja niiden fasilitointi KIKO-alustaa hyödyntäen)
 • Asiakastarpeiden kartoittaminen ja sopivan KIKO-ratkaisun esittäminen
 • KIKO-prosessi erilaisin moduulirakentein toteutettuna sekä hinnoittelun ohjaavat periaatteet
Katso kooste sisällöstä YouTubessa.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on
 • kattava materiaalipaketti, joka tukee ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämistä yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla ja 
 • oikeus ja valmiudet hyödyntää tätä materiaalia sisäisenä kehittäjänä tai itsenäisenä konsulttina ja tämän lisäksi 
 • olet osa KIKO-konsulttiverkostoa ja voit hyödyntää KIKO-logoa markkinoinnissasi.


Odotamme osallistujilta 
 • vähintään kahden vuoden työkokemusta ryhmien ja yhteisöjen kanssa toimimisesta esimies- tai kehittämistehtävissä tai tutkimustyöstä liittyen työyhteisöjen hyvinvointiin ja tuottavuuteen,
 • soveltuvaa yliopisto-/ korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin hankittua tietämystä, esimerkiksi pitkää työkokemusta kehittämistehtävissä.

Koulutus sisältää
 • osallistumisen koulutukseen (kaksi lähiopetuspäivää ja yksi webinaari), 
 • lounaan ja aamu- sekä iltapäiväkahvit molempina lähiopetuspäivinä,
 • kattavan materiaalipaketin vihkotulosteina, 
 • ainutlaatuisen KIKO-fasilitointialustan ja 
 • jäsenyyden KIKO-konsulttiverkostossa ensimmäiseltä kahdelta vuodelta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on maanantai 22.1.2018. (ilmoittautumisaikaa jatkettu, vielä muutama paikka jäljellä)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Anne Lahtinen
Ahaa Vision Oy
040 - 5404 607
anne.lahtinen@ahaavision.com


Ensimmäiset KIKO-konsultit saivat todistuksensa

lähettänyt Markku Lahtinen 12.4.2017 klo 22.49   [ 8.7.2018 klo 23.02 päivitetty ]

KIKO-konsulttien sertifiointikoulutus on nyt pidetty ja Suomen ensimmäiset valtuutetut KIKO-konsultit vastaanottivat todistuksensa torstaina 6.4. pidetyn koulutuspäivän päätteeksi.

Vuorovaikutuksen merkitys yhtenä olennaisena yrityksille kilpailuetua tuovana tekijänä on viime aikoina noussut esiin monissa eri puheenvuoroissa. Oulun yliopistossa kehitetty Kitkaton kommunikointi (KIKO) -prosessi tarjoaa selkeän viitekehyksen, jonka puitteissa ammatillista vuorovaikutusta on mahdollista kehittää systemaattisesti niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasollakin.

Kiitokset vielä kaikille mukana olleille aktiivisesta osallistumisesta ja innostavan ilmapiirin luomisesta niin Ahaan kuin Oulun yliopistonkin toimijoiden puolesta.
KIKO-sertifiointikoulutus, kevään 2017 ryhmä on täynnä

lähettänyt Markku Lahtinen 27.2.2017 klo 1.01   [ 25.9.2017 klo 3.20 päivitetty ]

KIKO-sertifiointikoulutus on otettu hyvin vastaan ja kevään 2017 ryhmä on nyt täynnä. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, niin ole hyvä ja jätä meille yhteystietosi. Lähetämme kaikille asiasta kiinnostuneille sähköpostia, kun tiedot mahdollisesta uudesta koulutusryhmästä tarkentuvat.

Voit jättää yhteystietosi klikkaamalla alla olevaa linkkiä:

KIKO-sertifiointikoulutus Oulussa 23.3. ja 6.4. 2017

lähettänyt Markku Lahtinen 16.1.2017 klo 4.40   [ 25.9.2017 klo 3.21 päivitetty ]


Tule ja osallistu  Oulun yliopiston (tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian klinikka) ja Ahaa Vision Oy:n toteuttamaan KIKO-sertifiointikoulutukseen.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa käsitellään seuraavat aihealueet:
 • KIKO-prosessi kokonaisuutena ja KIKO-tuotteen hyödyt
 • KIKO-konsultin työtä ohjaavat periaatteet 
 • KIKO-prosessin yksilötaso ja moduulien sisällöt sekä KIKO-harjoitus case 
 • KIKO-prosessin työyhteisö- ja organisaatiotasot ja menetelmiin perehtyminen (kysely, havainnointi, kehitystyöpajat)
 • Asiakastarpeiden kartoittaminen ja sopivan KIKO ratkaisun esittäminen
 • KIKO-prosessi erilaisin moduulirakentein toteutettuna sekä hinnoittelun ohjaavat periaatteet
Koulutuksen käytyäsi sinulla on
 • kattava materiaalipaketti, joka tukee ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämistä yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla ja 
 • oikeus ja valmiudet hyödyntää tätä materiaalia sisäisenä kehittäjänä tai itsenäisenä konsulttina ja tämän lisäksi 
 • olet osa KIKO-konsulttiverkostoa ja voit hyödyntää KIKO-logoa markkinoinnissasi.
Koulutus järjestetään Oulun yliopiston tiloissa.

Odotamme osallistujilta 
 • vähintään kahden vuoden työkokemusta ryhmien ja yhteisöjen kanssa toimimisesta esimies- tai kehittämistehtävissä tai tutkimustyöstä liittyen työyhteisöjen hyvinvointiin ja tuottavuuteen
 • soveltuvaa yliopisto-/ korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin hankittua tietämystä, esimerkiksi pitkää työkokemusta kehittämistehtävissä

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 24.2. mennessä:
Anne Lahtinen
Ahaa Vision Oy
040 - 5404 607
anne.lahtinen@ahaavision.comKitkaton kommunikointi organisaatioiden avuksi

lähettänyt Markku Lahtinen 10.1.2017 klo 5.51   [ 10.1.2017 klo 6.33 päivitetty ]

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian klinikka toteuttivat yhdessä Ahaa Vision Oy:n kanssa Työsuojelurahaston rahoittamana tuotteistushankkeen, jonka tuloksena Kitkaton kommunikointi (KIKO) -prosessista muotoiltiin modulaarinen palvelutuote.

Tämän vuoden alusta lähti käyntiin uusi Työsuojelurahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on muotoilla konsulteille suunnattu KIKO-palvelutuotteen sertifiointikoulutus. Hankkeessa kehitettävällä koulutusmenetelmällä pyritään varmistamaan palvelutuotteen laadukas ja oikeaoppinen käyttäminen organisaatioiden kehittämistyössä.

KIKO-palvelutuote perustuu KIKO (Kitkaton kommunikointi) -hankkeessa ja Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen-hankkeessa kehitettyyn ja testattuun KIKO-prosessiin, jossa organisaation vuorovaikutusta kehitetään yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Työpaikkojen toimivilla vuorovaikutussuhteilla on selkeä yhteys niin yksilölliseen työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen kuin organisaatioiden sujuvaan ja tuottavaan toimintaankin.

KIKO-prosessista muotoiltu palvelutuote on monitasoinen ja prosessinomainen ja sitä on mahdollista räätälöidä erilaisiin asiakastarpeisiin. Tuote on näin ollen laajasti sovellettavissa ja hyödynnettävissä kaikenlaisissa työorganisaatioissa. Tuotemoduulit sisältävät useita erilaisia menetelmiä, joiden haltuun ottaminen vaatii systemaattisen tuotekoulutuksen kehittämisen.

Koulutusmallin kehittämisen lisäksi hankkeessa määritellään kriteerit koulutukseen hyväksyttävien konsulttien pohjatiedolle ja -kokemukselle, valmistellaan koulutus- ja markkinointimateriaalit sekä testataan koulutusmallin toimivuus. Hankkeen aikana myös koulutetaan ensimmäiset valtuutetut KIKO-konsultit.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Seppo Väyrynen tuotantotalouden tutkimusyksiköstä. Muut toteuttajatiimin jäsenet Oulun yliopistosta ovat yliopisto-opettaja Heli Kiema-Junes, tohtorikoulutettava Päivi Kekkonen, projektipäällikkö Tarja Leinonen ja emeritusprofessori Hannu Soini. Ahaa Vision Oy:sta mukana ovat Anne Lahtinen ja Markku Lahtinen. Hankkeessa hyödynnetään myös KIKO-tuotteistushankkeessa mukana olleiden Osuuskauppa Arinan ja ammattiopisto Luovin antamaa palautetta.

Lisätietoja:

Tarja Leinonen
tarja.leinonen@oulu.fi
029 448 3703

1-7 of 7