Ajankohtaista‎ > ‎

Kitkaton kommunikointi organisaatioiden avuksi

lähettänyt Markku Lahtinen 10.1.2017 klo 5.51   [ 10.1.2017 klo 6.33 päivitetty ]

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian klinikka toteuttivat yhdessä Ahaa Vision Oy:n kanssa Työsuojelurahaston rahoittamana tuotteistushankkeen, jonka tuloksena Kitkaton kommunikointi (KIKO) -prosessista muotoiltiin modulaarinen palvelutuote.

Tämän vuoden alusta lähti käyntiin uusi Työsuojelurahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on muotoilla konsulteille suunnattu KIKO-palvelutuotteen sertifiointikoulutus. Hankkeessa kehitettävällä koulutusmenetelmällä pyritään varmistamaan palvelutuotteen laadukas ja oikeaoppinen käyttäminen organisaatioiden kehittämistyössä.

KIKO-palvelutuote perustuu KIKO (Kitkaton kommunikointi) -hankkeessa ja Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen-hankkeessa kehitettyyn ja testattuun KIKO-prosessiin, jossa organisaation vuorovaikutusta kehitetään yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla. Työpaikkojen toimivilla vuorovaikutussuhteilla on selkeä yhteys niin yksilölliseen työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen kuin organisaatioiden sujuvaan ja tuottavaan toimintaankin.

KIKO-prosessista muotoiltu palvelutuote on monitasoinen ja prosessinomainen ja sitä on mahdollista räätälöidä erilaisiin asiakastarpeisiin. Tuote on näin ollen laajasti sovellettavissa ja hyödynnettävissä kaikenlaisissa työorganisaatioissa. Tuotemoduulit sisältävät useita erilaisia menetelmiä, joiden haltuun ottaminen vaatii systemaattisen tuotekoulutuksen kehittämisen.

Koulutusmallin kehittämisen lisäksi hankkeessa määritellään kriteerit koulutukseen hyväksyttävien konsulttien pohjatiedolle ja -kokemukselle, valmistellaan koulutus- ja markkinointimateriaalit sekä testataan koulutusmallin toimivuus. Hankkeen aikana myös koulutetaan ensimmäiset valtuutetut KIKO-konsultit.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Seppo Väyrynen tuotantotalouden tutkimusyksiköstä. Muut toteuttajatiimin jäsenet Oulun yliopistosta ovat yliopisto-opettaja Heli Kiema-Junes, tohtorikoulutettava Päivi Kekkonen, projektipäällikkö Tarja Leinonen ja emeritusprofessori Hannu Soini. Ahaa Vision Oy:sta mukana ovat Anne Lahtinen ja Markku Lahtinen. Hankkeessa hyödynnetään myös KIKO-tuotteistushankkeessa mukana olleiden Osuuskauppa Arinan ja ammattiopisto Luovin antamaa palautetta.

Lisätietoja:

Tarja Leinonen
tarja.leinonen@oulu.fi
029 448 3703