Tausta

 2012
 • Idea Kitkaton kommunikointi-hankkeeseen:
  vuorovaikutuksen kehittäminen organisaation eri tasoilla 
 • Yhteistyö kasvatustieteiden (psykologia) ja teknillisen (tuotantotalous, työtiede) tiedekunnan tutkijoiden kesken uusi mahdollistaja monitieteisten hankkeiden toteutukselle 
 • Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan Akateemiset TEK tukemaan hankevalmisteluja ja yritysrekrytointia 
 • Syksyllä 2012 tutkimushanke-hakemus Työsuojelurahastolle ja positiivinen rahoituspäätös
 2013-2014

KIKO–hanke käynnistyi vuoden 2013 alussa. Hankkeen aikataulu 1/2013-08/2014.
Mukana oli kuusi yritystä:
 • BRP Finland Oy 
 • Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 
 • Raahen Terästuote Oy 
 • TEVO Oy 
 • Videra Oy 
 • Caverion Industria Oy
Työpaketti 1 Yksilötaso
 Konsultatiivisella työotteella toteutettu vuorovaikutustaitojen koulutus kohdeyritysten esimiehille
Työpaketti 2 Työyhteisötaso
Kohdeyritysten vuorovaikutuskulttuurin havainnointi (etnografinen menetelmä)
Työpaketti 3 Organisaatiotaso
Kohdeyritysten vuorovaikutushaasteiden tunnistaminen, ratkaisuprosessien ja toimintamallien luominen workshop-työskentelyn avulla (menetelmänä osallistuva suunnittelu)

KIKO –hankkeen päätösseminaari Oulun yliopistolla 05/2014. Hankkeen keskeiset tulokset:

JULKAISUT KANSAINVÄLISILLÄ FOORUMEILLA:

COLLA 2014 
The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications 
Sevilla, Espanja 22.-26.6.2014.

AHFE 2014 
The 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics
Krakova, Puola 19.-23.7.2014. 

2015

Tutkimus tutuksi –tilaisuus Helsingissä 
04/2015
TSR:n rahoittama yritysvetoinen Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen –kehittämishanke alkaa. Kehitystyössä sovellettiin KIKO –hankeen menetelmiä. Toteuttamisaikataulu 1/2015 – 1/2016.

Yhteistyö Ahaa Vision Oy:n ja Oulun yliopiston välillä alkaa syksyllä 2015: KIKO –prosessin tuotteistamishankkeen ja hankehakemuksen suunnittelua. 

2016

 KIKO–prosessin tuotteistamishanketta koskeva hakemus Työsuojelurahastolle ja positiivinen päätös rahastolta 05/2016
 • KIKO–prosessin tuotteistamishanke 05/2016 – 10/2016  (KIKO –palvelutuote) 
 • Tuotteistamishankkeen yhteydessä mukaan tulleet työorganisaatiot mukaan lukien KIKO-yhteistyöyrityksiä on vuoden lopussa 10 
 • KIKO–palvelutuotteen esittely Tampereella Työhyvinvointimessuilla 09/2016. 
 • KIKO–palvelutuotteen esite ja verkkosivusto valmistuivat 
 • KIKO–hanke esillä Oulussa järjestetyssä VALMIINA TYÖELÄMÄÄN!  –tapahtumassa,
  Oulun ja lähialueiden VALTE-työpajatilaisuus 30.11.2016 Oulun yliopistolla
KIKO-menetelmiin perustuvat hankkeet ovat antaneet aineistoa ja aiheen kolmelle pro gradu -/diplomityölle ja osa-aineistoja väitöskirjoihin.

 2017

Työsuojelurahaston myönteinen päätös hankkeelle KIKO (Kitkaton Kommunikointi) -palvelutuotteen sertifiointikoulutuksen kehittäminen.
 • toteutusaika 1.1.2017 - 16.4.2017
 • hanke toteutetaan Oulun yliopiston ja Ahaa Vision Oy:n yhteistyönä
 • Työsuojelurahaston tukema pilotointikoulutus 23.3. ja 6.4.
 • ensimmäiset sertifioidut KIKO-konsultit saavat todistuksensa. 6.4.
 • artikkeli 17.05.2017 Tiedon silta -lehdessä: Kitkaton kommunikointi sujuvoittaa vuorovaikutusta
 • asiakastarpeesta syntyy ensimmäinen englanninkielinen koulutusmateriaali: Frictionless communication (FRICO)

2018

Saadun palautteen perusteella päätetään sertifiointikoulutuksiin jatkossa liittää kahden tunnin webinaari. 
Näin koulutuksen lähipäivinä jää enemmän aikaa keskusteluun, pohdintaan ja case-harjoitteluun.
 • vuoden ensimmäinen sertifiointikoulutus järjestetään Technopolis Aviapoliksen tiloissa Vantaalla
 • KIKO-konsultit saavat todistuksensa 23.3.
 • Case: koko henkilöstön ja kaikki KIKO-tasot kattava KIKO-prosessi n. 90 henkilön organisaatiossa

 2019

KIKO-kyselytyökalun rinnalle luotiin uusi viestintä- ja vuorovaikutuskysely, joka soveltuu erityisen hyvin mobiililaitteille (liukuasteikko).
 • vuoden 2019 ensimmäiset KIKO-konsultit saivat todistuksensa 26.3.



Muita KIKO-linkkejä