Moduulit

Yksilötason moduulit koostuu seuraavista teemapaketeista:
 • Moduuli 1/ Teema 1: 
  Vuorovaikutustilanteiden johtaminen (3h)
 • Moduuli 1/ Teema 2: 
  Vuorovaikutteinen johtajuus (3h)
 • Moduuli 2 / Teema 1: 
  Ammatilliset vuorovaikutustaidot (3h)
 • Moduuli 2 / Teema 2: 
  Henkilökohtaisen vuorovaikutustyylin
  kehittäminen (3h)
 • Moduuli 3 / Teema 1: 
  Ammatilliset vuorovaikutustaidot
  ammattiroolin ja työhyvinvoinnin osana (3h)
Työyhteisötaso koostuu seuraavista
moduuleista:
 • Moduuli 1:
  Laadullisen aineiston kerääminen
  kehittäjän tai työntekijöiden toimesta
 • Moduuli 2:
  Määrällisen aineiston kerääminen:
  Kiko-kysely ja muut ajantasaiset 
  tietolähteet
 • Moduuli 3:
  Tulosten käsittely ja
  nykytila-analyysi purkupalaverissa 
Organisaatiotaso koostuu seuraavista 
moduuleista:
 • Moduuli 1:
  Osallistavat kehittämistyöpajat A + B
 • Moduuli 2:
  Valinnaiset kehittämistyöpajat
 • Moduuli 3:
  Kehittämistoimenpiteiden seuranta

Organisaatioissa ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvät kehitystarpeet voivat olla hyvin moninaisia. KIKO-prosessin modulaarinen rakenne mahdollistaa sen, että aina on mahdollista räätälöidä kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva osakokonaisuus.

KIKO -prosessin yleiskuva: