Organisaatiotaso


Organisaatiotason kehittämisen tavoitteet

  • Tunnistaa organisaation vuorovaikutushaasteet
  • Ideoida uusia innovatiivisia vuorovaikutuskäytänteitä ja kehittää ratkaisuprosesseja sekä uusia toimintamalleja
  • Konkretisoida kehittämistavoitteet ja jalkauttaa kehittämistoimenpiteet organisaation jokapäiväiseen toimintaan
  • Työn sujuvuuden lisääntyminen ja organisaation toiminnan paraneminen
  • Henkilöstön osallistamisen lisääminen työpajatoiminnalla, mikä edistää osallistavan kulttuurin ja toimintatavan leviämistä organisaatioon
 

Organisaatiotasoon kuuluvat moduulit

Moduulit koostuvat osallistavista työpajoista ja kehittämistyön seurannasta.
Työpajojen lukumäärään vaikuttavat  kohdeyrityksen henkilöstökoko ja kehitystarpeet.

Moduuli 1 
  • Osallistavat kehittämistyöpajat A + B
Moduuli 2
  • Valinnaiset kehittämistyöpajat
Moduuli 3
  • Kehittämistyön seuranta