Työyhteisötaso


Työyhteisötason kehittämisen tavoitteet

Uusien toimintatapojen löytäminen työyhteisön vuorovaikutukseen:
 • Työyhteisön nykyisten toimintatapojen analysointi
 • Uusien toimintatapojen kehittäminen työyhteisölähtöisesti

 • Työilmapiirin paraneminen
 • Innovatiivisuus
 • Ongelmanratkaisukyvykkyys

 • Työhyvinvointi
 • Tuottavuus

Työyhteisötasoon kuuluvat moduulit

Nykytila-analyysin pohjalla olevat moduulit jakaantuvat laadullisen (1) ja määrällisen aineiston (2) keräämiseen.

Moduuli 1 
Laadullinen aineisto
 • havainnointi kehittäjän toimesta ja / tai
 • työntekijöiden tekemät havainnot

Moduuli 2 
Määrällinen aineisto
 • KIKO -kysely
 • Muut ajantasaiset tietolähteet

Moduuli 3 
Tulosten yhteenveto 
 • Purkupalaveri nykytila-analyysin tuottamien tulosten pohjalta

Työyhteisötasolta esiin nousseiden asioiden jatkokäsittelyä voidaan jatkaa organisaatiotason työpajoissa.