Yksilötaso


Yksilötasoisen kehittämisen tavoitteet

Yksilötasoisten vuorovaikutustaitojen kehittymisen myötä:
 • Ammatillinen vuorovaikutus kehittyy
 • Ammatti-identiteetti jäsentyy ja kehittyy
 • Tukee ammatillista osaamista
 • Valmiudet ongelmanratkaisuun ja tehokkaaseen tiimityöskentelyyn kehittyvät
 • Työilmapiiri paranee
 • Työhyvinvointi lisääntyy
 • Työn sujuvuus ja tehokkuus lisääntyvät

Yksilötasoinen koulutuskokonaisuus 

Moduuli 1 
Mahdollisuus valita kahdesta 3 tunnin teemapaketista 
 • Teemapaketti 1: Vuorovaikutustilanteiden johtaminen 
 • Teemapaketti 2: Vuorovaikutteinen johtajuus 

Moduuli 2 
Mahdollisuus valita kahdesta 3 tunnin teemapaketista 
 • Teemapaketti 1: Ammatilliset vuorovaikutustaidot 
 • Teemapaketti 2: Henkilökohtaisen vuorovaikutustyylin kehittäminen 

Moduuli 3 
Sisältää yhden 3h teemapaketin 
 • Teemapaketti 1: Ammatilliset vuorovaikutustaidot ammattiroolin ja työhyvinvoinnin osana